Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye ile Türk devletleri arasındaki insan kaynakları alanındaki deneyim ve bilgi paylaşımı için Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile iş birliği yapmaktadır.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin önerisi üzerine, "İnsan Kaynakları" başlığı 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’nın iş birliği alanlarına eklenmiştir. 2040 Türk Dünyası Vizyonu hedefleri çerçevesinde, insan kaynakları yönetimi alanında ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

TDT üye ve gözlemci ülkelerden İnsan Kaynakları alanında üst düzey yöneticilerin katılımıyla İnsan Kaynakları Toplantısı 27-28 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı neticesinde dört farklı alanda çalışma gruplarının oluşturulması ve mutabakat zaptı  imzalanması hususlarında taraflar mutabık kalmışlardır. 

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda, ülke temsilcileri insan kaynakları yönetimi alanındaki en iyi uygulama örneklerini sunarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır.

TDT üye ve gözlemci ülkelerle ikili ilişkiler geliştirilmektedir. Çalışan eğitimi ve geliştirme faaliyetleri alanında yazılı iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. Yazılı anlaşmalar aracılığıyla iş birliğini güçlendirmek ve genişletmek hedeflenmektedir.

Mart 2023'te Türk Devletleri Olağanüstü Zirvesi'nde Devlet Başkanları tarafından kabul edilen Ankara Bildirisi'nde belirtildiği gibi, "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi" öne çıkan iş birliği alanlarından biri olacaktır.

2022-2026 TDT Strateji Belgesi'nde belirtildiği gibi, insan kaynakları yönetimi alanındaki işbirliğini güçlendirmek için ortak kapasite geliştirme programları, en iyi uygulama paylaşımları, akademik değişim programları ve lisansüstü eğitim programları düzenlenecektir.