Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, tüm üniversiteli gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik yürütülen staj programıdır.
Program ile üniversite öğrenimine devam eden gençlerimizin mezun olmadan önce iş hayatını tecrübe edebilmeleri ve istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi için kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşlarındaki staj olanaklarından faydalanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, başta kamu kurum/kuruluşları olmak üzere işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikteki insan kaynağını istihdam etmesine katkı sağlanmaktadır.
Programda liyakat esaslı ve objektif yöntemler ile adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarılar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu yöntemde, her bir öğrencinin e-devletten gelen bilgileri ve beyan ettikleri belgelere göre “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif“ yeterlilik puanları hesaplanmaktadır. Beyan usulü ile alınan bilgi/belgelerin doğruluğu üniversite kariyer merkezleri dâhil 14 farklı kurum/kuruluş tarafından teyit edilmektedir.
Değerlemeler sonucunda adayların mesleki/akademik, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları belirlenmekte ve adaylar kimlik bilgileri gizlenerek stajyer havuzuna aktarılmaktadır. İşverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara staj tekliflerini adayların kimlik bilgilerini görmeden yalnızca yeterlilik puanlarını baz alarak göndermekte, adaylar staj teklifleri arasından kendileri için uygun olan teklifi seçmektedir. Böylece gençlerimiz, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek "seçilmeyi bekleyen" değil, "staj yapacağı kurumu seçen" yetenekler haline gelmektedir.

Ulusal Staj Programı'na başvurmak için tıklayınız.

Kamu Kurumları
Özel Sektörden Gönüllü İşverenler
Meslek Örgütleri ve STK’lar
Sanayii ve Ticaret Odaları